English

Kontakt

Karin Brunk Holmqvist
karin@holmqvist.se
+ 46 (0)41 751 19 71
+ 46 (0)73 027 92 89

Författarbesök
Bokas via Författarcentrum Syd
formedlingsyd@forfattarcentrum.se
+ 46 (0)40 611 89 90

Presskontakt
Kabusa Böcker
Erik Dahlbergsgatan 9
SE – 411 26 Göteborg
red@kabusabocker.se
+ 46 (0)31 85 95 80

Utlands- och filmrättigheter
Kabusa Agency
Erik Dahlbergsgatan 9
SE – 411 26 Göteborg
k.aronsson@kabusabocker.se
+ 46 (0)31 85 95 88

Karins böcker ges ut av Kabusa Böcker i Sverige, av Vigmostad & Bjørke i Norge, av Rosinante i Danmark, Bazar i Finland, Piper Verlag i Tyskland och Mirobole Editions i Frankrike. Hennes ljudböcker ges i Sverige ut av Storyside.